YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  In 1978,the south and north Cat Tien parks were put_______the State's protection.

  • A. of 
  • B. under
  • C. above
  • D. with

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 132398

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF