YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  If the level of  VAT is ______this year, small businesses will be affected.

   

  • A. raised
  • B. risen
  • C. arisen
  • D. raising

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4692

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON