YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  One third of the world's population _______ two thirds of the world's resources.

  • A. drains
  • B. absorbs
  • C. consumes
  • D. supports

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA