YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Her first novel has been _______ acclaimed as a masterpiece.

  • A. nation
  • B. national
  • C. international
  • D. internationally

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4685

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF