YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Scientists say that the main reason ______ population explosion is an increase in birth rates.

  • A. of
  • B. to
  • C. for
  • D. in

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4688

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON