YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Pressure on natural resourses will _______ as we face a population explosion.

   

  • A. increase
  • B. decrease
  • C. decline
  • D. raise

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4684

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON