YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The world's population is ______ to be over 7 billion by 2010.

  • A. claimed
  • B. blamed
  • C. expected
  • D. reached

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA