ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hoạt động của bơm ion Na+ - K+ trong lan truyền xung thần kinh như thế nào? 

  • A. Khe xinap → Màng trước xinap → Chuỳ xinap → Màng sau xinap.
  • B. Màng trước xinap → Chuỳ xinap → Khe xinap → Màng sau xinap.
  • C. Màng trước xinap → Khe xinap → Chuỳ xinap → Màng sau xinap. 
  • D. Chuỳ xinap → Màng trước xinap → Khe xinap → Màng sau xinap.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hoạt động của bơm ion Na+ - K+ trong lan truyền xung thần kinh diễn ra theo trật tự: Chuỳ xinap → Màng trước xinap → Khe xinap → Màng sau xinap.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139754

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON