AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều không đúng với axêtincôlin sau khi xuất hiện xung thần kinh là

  • A. Axêtincôlin được tái chế phân bố tự do trong chùy xináp
  • B. Axêtincôlin bị axêtincôlinesteraza phân giải thành axêtat và côlin
  • C. Axêtat và côlin trở lại màng trước, đi vào chùy xináp và được tái tổng hợp thành axêtincôlin
  • D. Axêtincôlin tái chế được chứa trong các bóng xináp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>