AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Xináp là diện tiếp xúc giữa

  • A. Các tế bào ở cạnh nhau
  • B.

   Tế bào thần kinh với tế bào tuyến

  • C. Tế bào thần kinh với tế bào cơ
  • D. Các tế bào thần kinh với nhau hay giữa tế bào thần kinh với tế bào khác loại (tế bào cơ, tế bào tuyến,…)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>