ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong xináp, chất trung gian hóa học nằm ở 

  • A. màng trước xináp 
  • B. chùy xináp
  • C. màng sau xináp  
  • D. khe xináp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong xináp, chất trung gian hóa học được chứa ở bên trong bóng xinap nằm trong chùy xinap.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139757

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON