AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là

  • A.

   Axêtincôlin và đôpamin

  • B. Axêtin cô lin và serôtônin
  • C.

   Serôtônin và norađrênalin

  • D. Axêtincôlin và norađrênalin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>