AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra theo trật tự:

  • A. Khe xináp → màng trước xináp → chùy xináp → màng sau xináp
  • B. Chùy xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp
  • C. Màng sau xináp → khe xináp → chùy xináp → màng trước xináp
  • D. Màng trước xináp → chùy xináp → khe xináp → màng sau xináp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA