YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hình vẽ dưới đây mô tả cơ chế phát sinh một dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST). Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dạng đột biến đó?

  • A. Cơ chế phát sinh đột biến là do sự trao đổi chéo trong cặp NST tương đồng
  • B. Đột biến này đã làm thay đổi nhóm gen liên kết trên NST
  • C. Sức sinh sản của thể đột biến thuộc dạng này không bị ảnh hưởng
  • D. Đột biến này không làm thay đổi kích thước NST

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82234

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON