AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện nay Nhật Bnả trở thành: 

  • A. Siêu cường kinh tế 
  • B. Cường quốc kinh tế thứ hai trên toàn thế giới
  • C. Một trong ba trung tâm kinh tế tài chính thế giới
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>