ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đầu những năm 90 tình hình Nhật Bản như thế nào?

  • A. Kinh tế phát triển vượt bậc
  • B. Kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái
  • C. Mâu thuẫn trong xã hội
  • D. Phát triển thành cường quốc thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12543

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON