YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhật Bản từ nước theo chế độ chuyên chế chuyển sang chế độ nào? 

  • A. Quân chủ lập hiến
  • B. Vẫn là chế độ chuyên chế
  • C. Chế độ quân phiệt
  • D. Chế độ dân chủ
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 12541

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1