YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hiện nay, nguồn nguyên liệu chính để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là:

  • A. Etanol.
  • B. Etan.
  • C. Axetilen.
  • D. Etilen.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong công nghiệp:

  2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4864

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF