YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hiện nay, nguồn nguyên liệu chính để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là:

  • A. Etanol.
  • B. Etan.
  • C. Axetilen.
  • D. Etilen.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong công nghiệp:

  2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4864

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON