ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Hiện nay, nguồn nguyên liệu chính để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là:

  • A. Etanol.
  • B. Etan.
  • C. Axetilen.
  • D. Etilen.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong công nghiệp:
  \(2CH_2=CH_2+O_2 \xrightarrow[]{PdCl_2;\ CuCl_2} 2CH_3CHO\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>