YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho 0,1 mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2, thu được 9 gam ancol Y. Mặt khác 2,1 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

  • A. 10,8.
  • B. 16,2.
  • C. 21,6.
  • D. 5,4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: 0,1.M + 0,3.2 = 9 M = 84; X phản ứng tối đa với H2 theo tỉ lệ 1 : 3

  X có dạng CnH2n – 4Om

  Khi đó: 14n + 16m – 4 = 84

  14n + 16m = 88                   

  Thỏa mãn m = 2 và n = 4: C4H4O2

  X: OHC-CH=CH-CHO + AgNO3/NH3 4Ag                   

  m = 4.108 = 10,8 gam.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4870

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON