YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho 0,1 mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2, thu được 9 gam ancol Y. Mặt khác 2,1 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

  • A. 10,8.
  • B. 16,2.
  • C. 21,6.
  • D. 5,4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: 0,1.M + 0,3.2 = 9 M = 84; X phản ứng tối đa với H2 theo tỉ lệ 1 : 3

  X có dạng CnH2n – 4Om

  Khi đó: 14n + 16m – 4 = 84

  14n + 16m = 88                   

  Thỏa mãn m = 2 và n = 4: C4H4O2

  X: OHC-CH=CH-CHO + AgNO3/NH3 4Ag                   

  m = 4.108 = 10,8 gam.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4870

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF