AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho CH3CHO phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu được

  • A. HCOOH.
  • B. CH3CH2OH.
  • C. CH3COOH.
  • D. CH3OH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn C vì axeton hay andehit phản ứng với H2 đều tạo ra ancol, chỉ khác ở bậc.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>