YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm metanal và axit fomic. Cho 9,58 gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 79,92 gam Ag. %m của metanal trong X có giá trị là:

  • A. 37,57%
  • B. 42,51%
  • C. 51,16%
  • D. 62,22%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  X có x mol HCHO và y mol HCOOH

  ⇒ nAg = 4x + 2y = 0,74 mol và mX = 30x + 46y = 9,58g

  ⇒ x = 0,12; y = 0,13 mol

  ⇒ %mHCHO = 37,578% 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4869

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON