YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm metanal và axit fomic. Cho 9,58 gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 79,92 gam Ag. %m của metanal trong X có giá trị là:

  • A. 37,57%
  • B. 42,51%
  • C. 51,16%
  • D. 62,22%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  X có x mol HCHO và y mol HCOOH

  ⇒ nAg = 4x + 2y = 0,74 mol và mX = 30x + 46y = 9,58g

  ⇒ x = 0,12; y = 0,13 mol

  ⇒ %mHCHO = 37,578% 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4869

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF