YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chất nào dưới đây không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương?

  • A. CH3COOH.
  • B. HCOOCH3.
  • C. OHC-CHO.
  • D. CH2=CH-CHO. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chất có nhóm CHO mới có khả năng tham gia phản ứng tráng gương

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4863

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF