• Câu hỏi:

  Chất nào dưới đây không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương?

  • A. CH3COOH.
  • B. HCOOCH3.
  • C. OHC-CHO.
  • D. CH2=CH-CHO. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chất có nhóm CHO mới có khả năng tham gia phản ứng tráng gương

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC