YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Do có tác dụng diệt khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn gây thối rữa nên dung dịch của hợp chất X được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế. Hợp chất X là?

  • A. Andehit fomic.
  • B. Ancol metylic.
  • C. Andehit axetic.
  • D. Ancol etylic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hợp chất có tác dụng diệt khuẩn, thuộc da, tẩy uế... là anđehit fomic.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4866

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON