• Câu hỏi:

  Hệ thống truyền lực gồm các bộ phận nào ?

  • A. Bàn đạp, đùi, trục giữa 
  • B. Đĩa, xích, líp. 
  • C. Bánh xe, tay lái
  • D. Đáp án A và B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Hệ thống truyền lực:

  • Bàn đạp

  • Đùi, trục giữa 

  • Đĩa, xích, líp. 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC