AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn câu đúng: 

  • A.  Âm truyền nhanh hơn ánh sáng
  • B. Có thể nghe được tiếng sấm trước khi nhìn thấy chớp
  • C. Âm không thể truyền trong chân không
  • D. Âm không thể truyền qua nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Câu đúng: Âm không thể truyền trong chân không.

  Các câu A, B, D đều sai

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>