AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các cụm từ sau đây là các cụm từ chỉ về âm thanh, theo em cụm từ nào là sai? 

  • A. Nguồn âm, vật dao động phát ra âm thanh
  • B. Tần số dao động, âm cao, âm thấp
  • C. Biên độ dao động, độ to, độ nhỏ của âm
  • D. Nhiệt độ của âm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Không có khái niệm nhiệt độ của âm, vì thế câu D sai

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>