AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai bạn tên là Hùng và Dũng nói chuyện với nhau. Bạn Dũng ngồi tựa vào bức tường. Hãy xem nhận xét nào sau đây đúng nhất? 

  • A. Hùng nghe được âm thanh to hơn Dũng
  • B. Hùng nghe được âm thanh nhỏ hơn Dũng
  • C. Hai bạn đều nghe được âm thanh giống nhau
  • D. Nghe to hay nhỏ hơn là phụ thuộc vào tai của từng người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhận xét đúng nhất: Hùng nghe được âm thanh nhỏ hơn so với Dũng.

  Sở dĩ như vậy là vì Dũng ngồi tựa vào bức tường, vì thế âm hanh truyền đến tường gây ra sự phản xạ âm làm Dũng nghe to hơn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>