YOMEDIA
NONE
  • Câu hỏi:

    Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

    • A. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
    • B. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì trùng nhau.
    • C. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau hoặc trùng nhau.
    • D. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng song song.

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: C

    ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19742

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON