• Câu hỏi:

  Cho tứ diện \(ABCD.\) Gọi \(I\) và \(J\)  theo thứ tự là trung điểm của \(AD\) và \(AC,G\) là trọng tâm tam giác \(BCD.\) Giao tuyến của hai mặt phẳng \(\left( {GIJ} \right)\) và \(\left( {BCD} \right)\)là đường thẳng:

  • A. qua \(I\) và song song với \(AB.\)
  • B. qua \(J\) và song song với \(BD.\)
  • C. qua \(G\) và song song với \(CD.\)
  • D. qua \(G\) và song song với \(BC.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có \(\left\{ \begin{array}{l}\left( {GIJ} \right) \cap \left( {BCD} \right) = G\\IJ \subset \left( {GIJ} \right),\;CD \subset \left( {BCD} \right)\\IJ\parallel CD\end{array} \right.\) \( \Rightarrow \) \(\left( {GIJ} \right) \cap \left( {BCD} \right) = Gx\parallel IJ\parallel CD.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC