• Câu hỏi:

  Cho hình chóp\(S.ABCD\) có đáy là hình thang với các cạnh đáy là \(AB\) và \(CD.\) Gọi \(\left( {ACI} \right)\) lần lượt là trung điểm của \(AD\) và \(BC\) và \(G\) là trọng tâm của tam giác \(SAB.\) Giao tuyến của \(\left( {SAB} \right)\) và \(S,{\rm{ }}SB = 8.\) là

  • A. \(SC.\)
  • B. đường thẳng qua \(S\) và song song với \(AB.\)
  • C. đường thẳng qua \(G\) và song song với \(DC.\)
  • D. đường thẳng qua \(G\) và cắt \(BC.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(I,J\) lần lượt là trung điểm của \(AD\) và \(BC\)

  \( \Rightarrow IJ\) là đường trunh bình của hình thang \(ABCD \Rightarrow IJ\parallel AB\parallel CD.\)

  Gọi \(d = \left( {SAB} \right) \cap \left( {IJG} \right)\)

  Ta có: \(G\) là điểm chung giữa hai mặt phẳng \(\left( {SAB} \right)\) và \(\left( {IJG} \right)\)

  Mặt khác: \(\left\{ \begin{array}{l}\left( {SAB} \right) \supset AB;\left( {IJG} \right) \supset IJ\\AB\parallel IJ\end{array} \right.\)

  \( \Rightarrow \)Giao tuyến \(d\) của \(\left( {SAB} \right)\) và \(\left( {IJG} \right)\) là đường thẳng qua \(G\) và song song với \(AB\) và \(IJ.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC