YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là

  • A. CuSO4 và ZnCl2.   
  • B. HCl và AlCl3
  • C. CuSO4 và HCl.     
  • D. ZnCl2 và FeCl3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77193

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON