AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai bình có tiết diện bằng nhau. Bình thứ nhất chứa chất lỏng có trọng lượng riêng d1, chiều cao h1; bình thứ hai chứa chất lỏng có trọng lượng riêng d= 1,5d1, chiều cao h2 = 0,6h1. Nếu gọi áp suất chất lỏng tác dụng lên đáy bình 1 là p1, lên đáy bình bình 2 là p2 thì: 

  D. 

  • A. p2 = 3p1          
  • B. p2 = 0,9p1
  • C. p= 9p1
  • D. p2 = 0,4p1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì p1 = d1h1, p2 = d2h2

  Lập tỉ số : \(\frac{{{p_2}}}{{{p_1}}} = \frac{{{d_2}{h_2}}}{{{d_1}{h_1}}} = \frac{{0,6{h_1}.1,5{{\rm{d}}_1}}}{{{d_1}.{h_1}}} = 0,9\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>