AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chiếc tàu bị thủng một lỗ ở độ sâu 2,8m. Người ta đặt một miếng vá áp vào lỗ thủng từ phía trong. Hỏi cần một lực tối thiểu bằng bao nhiêu để giữ miếng vá nếu lỗ thủng rộng 150cm2 và trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.

  • A. 240N
  • B. 420N
  • C. 320N
  • D. 230N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Áp suất do nước gây ra tại chỗ thủng là:

  p = d.h = 10 000 . 2,8 = 28 000N/m2

  Lực tối thiểu để giữ miếng vá là:

  F = p.s = 28 000 . 0,015 = 420N.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>