ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bốn bình trong hình A, B, C, D dưới đây cùng đựng nước. Áp suất của nước lên đáy bình nào là nhỏ  nhất?

  • A. Bình A
  • B. Bình B
  • C. Bình C
  • D. Bình D

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có áp suất chất lỏng : p= d.h

  Do ở cả 4 bình đều đựng cùng 1 chất lỏng nên trọng lượng riêng của nó bằng nhau 

  Mà ở bình c có cột nước thấp nhất, nên áp suất của cột nước lên đáy bình c là thấp nhất.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8780

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON