AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một bình thông nhau chứa nước biển. Người ta đổ thêm xăng và: một nhánh. Hai mặt thoáng ở hai nhánh chênh lệch nhau 18mm. Tính độ cao của cột xăng. Cho biết trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3 và của xăng là 7000N/m3.

  • A. 54mm
  • B. 56mm
  • C. 58mm
  • D. 60mm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  h = 18mm, d1 = 7 000N/m3, d2 = 10300N/m3 

  Xét 2 điểm A, B trong 2 nhánh  nằm trong cùng 1 mặt phẳng ngang trùng với mặt phân cách giữa xăng và nước biển.

  Ta có: PA = PB 

  Mặt khác PA = d1h1, PB = d2h2

  ⇒ d1h1 = d2h2

  h2 = h1 – h

  ⇒ d1h1 =h2 (h1 – h)

  (d2 – d1)h1 = d2h

  \(\begin{array}{l} {h_1} = \frac{{{d_2}.h}}{{{d_2} - {d_1}}}\\ = \frac{{10300.18}}{{10300 - 7000}} \approx 56mm \end{array}\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>