AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu nào sau đây nói về áp suất chất lỏng là đúng ? 

  • A. Chất lỏng chỉ gây áp suất theo phương thẳng đứng từ trên xuống
  • B. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.
  • C. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương
  • D. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào chiều cao của chất lỏng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA