AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong bình thông nhau gồm 2 nhánh, nhánh lớn có tiết diện lớn gấp đôi nhánh nhỏ. Khi chưa mở khóa T, chiều cao của cột nước ở nhánh lớn là 30cm. Tìm chiều cao cột nước ở 2 nhánh sau khi đã mở khóa T và khi nước đă đứng yên. Bỏ qua thế tích của ông nối hai nhánh.

  • A. 10cm
  • B. 20cm
  • C. 30cm
  • D. 40cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi diện tích tiết diện của ống nhỏ là s, thì diện tích tiết diện ống lớn là 2S.

  Sau khi mở khóa T, cột nước ở hai nhánh có cùng chiều cao h.

  Do thể tích nước trong bình thông nhau là không đổi nên ta có:

  2S.30 = s.h + 2S. h

  ⇒ h = 20cm

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>