ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Gọi là cách mạng khoa học công nghệ vì

  • A. cuộc cách mạng diễn ra chủ yếu về công nghệ
  • B. với sự ra đời của các thế hệ máy tính điện tử
  • C. cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học - kỹ thuật
  • D. cuộc cách mạng diễn ra trên lĩnh vực Sinh học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 67, suy luận

  Cách giải: Trong giai đoạn hai của cuộc cách mạng Khoa học - kĩ thuật lần hai, từ năm 1973 đến nay, cuộc cách mạng chủ yếu diễn ra trên lĩnh vực công nghệ với sự ra đời của thế hệ máy tính điện tử mới (thế hệ thứ ba), về vật liệu mới, về những dạng năng lượng mới và công nghệ sinh học, phát triển tin học. Cuộc cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học - kĩ thuật nên giai đoạn thứ hai này còn được gọi là cách mạng khoa học - công nghệ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31340

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF