AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giải hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}
  \frac{x}{y} - \frac{y}{x} = \frac{5}{6}\\
  {x^2} - {y^2} = 5
  \end{array} \right.\)

  Lời giải tham khảo:

  Điều kiện \(x \ne 0,y \ne 0\)

  Hệ phương trình đã cho tương đương với \(\left\{ \begin{array}{l}
  \frac{{{x^2} - {y^2}}}{{xy}} = \frac{5}{6}\\
  {x^2} - {y^2} = 5
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  xy = 6\\
  {x^2} - {y^2} = 5
  \end{array} \right.\)

  Tìm được tất cả các nghiệm (x; y) của hệ đã cho là: (3; 2); (-3; -2)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>