YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giá trị của biểu thức \(1 - \frac{{ - 1}}{4} + \frac{{ - 5}}{9} - \frac{7}{{12}}\) là 

  • A. \(\frac{8}{9}\)
  • B. \(\frac{1}{9}\)
  • C. - \(\frac{1}{9}\)
  • D. \(\frac{15}{9}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}
  1 - \frac{{ - 1}}{4} + \frac{{ - 5}}{9} - \frac{7}{{12}}\\
   = 1 + \frac{1}{4} + \frac{{ - 5}}{9} - \frac{7}{{12}}\\
   = \frac{{36}}{{36}} + \frac{9}{{36}} + \frac{{ - 20}}{{36}} - \frac{{21}}{{36}}\\
   = \frac{{36 + 9 - 20 - 21}}{{36}}\\
   = \frac{4}{{36}} = \frac{1}{9}
  \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 47163

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON