YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kết quả của phép tính \(\frac{{45}}{{90}} - \frac{1}{6}\) là

   

  • A. \(\frac{1}{3}\)
  • B. \(\frac{-1}{3}\)
  • C. \(\frac{11}{3}\)
  • D. \(\frac{-11}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\frac{{45}}{{90}} - \frac{1}{6} = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 47157

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON