YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng:

   

  • A. \(\frac{4}{{16}} - \frac{1}{2} = \frac{5}{{26}}\)
  • B. \(\frac{1}{{2}} - \frac{1}{3} = \frac{5}{{6}}\)
  • C. \(\frac{17}{{20}} - \frac{1}{5} = \frac{13}{{20}}\)
  • D. \(\frac{4}{{16}} + \frac{1}{2} = \frac{5}{{26}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47155

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF