YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm x biết \(x + \frac{1}{{14}} = \frac{5}{7}\)

  • A. \(\frac{9}{{14}}\)
  • B. \(\frac{1}{{14}}\)
  • C. \(\frac{11}{{14}}\)
  • D. \(\frac{7}{{14}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  x + \frac{1}{{14}} = \frac{5}{7}\\
  x = \frac{5}{7} - \frac{1}{{14}}\\
  x = \frac{{10}}{{14}} - \frac{1}{{14}}\\
  x = \frac{9}{{14}}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47149

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON