YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giá trị của biểu thức \(\frac{{25}}{{48}} + \frac{7}{{12}} - \frac{9}{{16}} - \frac{1}{8}\)

  • A. \(\frac{3}{{2}}\)
  • B. \(\frac{-3}{{2}}\)
  • C. \(\frac{5}{{12}}\)
  • D. \(\frac{-5}{{12}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 47164

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON