YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm \(\frac{1}{3} + \frac{{...}}{{24}} = \frac{3}{8}\)

  • A. 2
  • B. 1
  • C. -1
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặt số cần điền vào chỗ chấm là x, ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \frac{1}{3} + \frac{x}{{24}} = \frac{3}{8}\\
  \frac{x}{{24}} = \frac{3}{8} - \frac{1}{3}\\
  \frac{x}{{24}} = \frac{1}{{24}}\\
  x = 1
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47153

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON