YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính giá trị biểu thức \(A = \frac{1}{{2.3}} + \frac{1}{{3.4}} + ... + \frac{1}{{999.1000}}\)

  • A. \(\frac{{199}}{{1000}}\)
  • B. \(\frac{{699}}{{1000}}\)
  • C. \(\frac{{499}}{{1000}}\)
  • D. \(\frac{{999}}{{1000}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}
  A = \frac{1}{{2.3}} + \frac{1}{{3.4}} + ... + \frac{1}{{999.1000}}\\
   = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + ... + \frac{1}{{999}} - \frac{1}{{1000}}\\
   = \frac{1}{2} - \frac{1}{{1000}}\\
   = \frac{{499}}{{1000}}
  \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 47167

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON