AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dùng một sợi dây đồng nối liền hai cực của chiếc pin mới mua . Cục pin nóng dần lên , điều này là tác dụng nào của dòng điện?

  • A. tác dụng nhiệt       
  • B. tác dụng từ
  • C. tác dụng hóa học
  • D. tác dụng sinh lí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cục pin nóng dần lên là  dưới tác dụng nhiệt của dòng điện.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>