AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điện tích của hạt nhân của một nguyên tử đồng gấp 29 lần điện tích của một êléctron (Giả sử điện tích của mỗi êléctron là  ( –1) . Hỏi khi trung hòa điện thì nguyên tử đồng có bao nhiêu êléctron ?

  • A. 29
  • B. 58
  • C. 116
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Do bình thường nguyên tử trung hoà về điện : Tổng số điện tích âm tất cả êléctron có trị tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân 

  ⇒ Khi trung hòa điện thì nguyên tử đồng có 29 êléctron. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>