ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện gồm 2 đèn  \(D_1\) và \(D_2\) mắc song song vào nguồn điện 6V , biết cường độ dòng điện qua đèn \(D_1\)  là 0,35A, cường độ dòng điện mạch chính là 0,5 A. Tính cường độ dòng điện qua đèn \(D_2\).

  • A. 0,25A
  • B. 0,20A
  • C. 0,15A
  • D. 0,10A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì hai đèn mắc song song nên ta có: 

  \(I=I_1+I_2\) = 0,5A

  ⇒  \(I_2=I-I_1=0,5-0,35=0,15A\)

  Vậy cường độ dòng điện qua đèn \(D_2\) là 0,15A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5526

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON