YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện gồm 2 đèn  \(D_1\) và \(D_2\) mắc song song vào nguồn điện 6V , biết cường độ dòng điện qua đèn \(D_1\)  là 0,35A, cường độ dòng điện mạch chính là 0,5 A. Tính cường độ dòng điện qua đèn \(D_2\).

  • A. 0,25A
  • B. 0,20A
  • C. 0,15A
  • D. 0,10A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì hai đèn mắc song song nên ta có: 

  \(I=I_1+I_2\) = 0,5A

  ⇒  \(I_2=I-I_1=0,5-0,35=0,15A\)

  Vậy cường độ dòng điện qua đèn \(D_2\) là 0,15A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5526

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON