AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chuông điện thoại hoạt động được là do : 

  • A. tác dụng nhiệt của dòng điện                     
  • B. tác dụng từ của thỏi nam châm  trong chuông điện thoại.
  • C. tác dụng từ của dòng điện 
  • D. tác dụng hút và đẩy của các vật nhiễm điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chuông điện thoại hoạt động được là do tác dụng từ của dòng điện .

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>